HOT BiGGS NEWS - Dagjesvliegers

26/05/2017 - Tijdens het treffen in Tongeren kwamen er heel vragen rond de bijdrage van de dagjesvliegers. De algemene consensus was dat € 20 voor een treffen onaanvaarbaar is.

Het bestuur heeft na consultatie van de aanwezige effectieve leden en de slepers besloten om met onmiddellijke ingang het huidige systeem te wijzigen. Ook dagjesvliegers zijn op elk treffen welkom voor € 5,00 per dag. Om misverstanden te vermijden maken we duidelijk dat een dagjesvlieger een niet-BiGGS lid is dat deelneemt aan een BiGGS treffen.
Indien mogelijk vragen we ook aan dagjesvliegers om de dagelijkse briefing om 10u bij te wonen. Zoek daarna een bestuurslid op om je bijdrage te betalen alvorens je gaat vliegen. Mocht je er niet om 10u kunnen zijn, zal dat bestuurslid je ook een persoonlijke briefing geven. Daarna krijg je een polsbandje dat aangeeft dat je de lucht in mag.

Het bestuur hoopt hiermee tegemoet te komen aan de vaak gestelde vraag op het veld in Tongeren. We zullen deze nieuwe regel de komende treffens evalueren, en indien nodig bijsturen voor het seizoen 2018.

Groetjes van BiGGS,
het bestuur