Nieuwsbrief juni 2017

16/06/2017 - Na een geslaagd jubileumtreffen in Tongeren zijn we reeds toe aan de inschrijvingen voor de 15de week in Pottes. De reuk van de rokende hammetjes boven de vuren prikkelt reeds mijn smaakpapillen, de gezellige familiale BiGGS sfeer dwarrelt nu reeds doorheen mijn synapsen. Erbij wezen is de boodschap, schrijf je nu reeds in voor een onvergetelijke (vlieg)week.

Aan het aantal kampeerders op de Boeberg te zien moest de opkomst niet onderdoen voor de vorige jaren. De vliegoperaties kwamen echter maar stilletjes op gang terwijl bijna iedereen de dagelijkse briefings bijwoonde, te warm misschien? Ook in Odoorn zagen wij reeds dat onze zweefleden weinig animo vertoonden om in de voormiddag te vliegen, ondanks dat de meteo gunstig was en de slepers klaarstonden. Een eerste analyse in Tongeren wees naar het gebrek aan gebruikelijke lokale dagjesvliegers die al de jaren voordien van de BiGGS mogelijkheden gebruik maakten zonder dat ze daarvoor enige contributie inbrachten.

Door de verhoogde bijdrage van dit jaar voor de “echte” leden zou het oneerlijk zijn geweest om die vroegere “meevliegers” nog verder gratis te laten genieten van de mogelijkheden die BiGGS hedendaags biedt. Zoals reeds meermaals vermeld zit het huidig bestuur vast met beslissingen die voor hun tijd genomen werden. Alhoewel het eerst de bedoeling was om het jaar uit te zweten terwijl in samenspraak met de leden een betere oplossing uit de wacht kon gesleept worden, werd het in Tongeren duidelijk dat een dringende noodoplossing moest gevonden worden om de gemoederen te bedaren tot voor 2018 een beter compromis kan ingevoerd worden. De knelpunten bestonden uit de te vage omschrijving van het begrip gastvliegers, de onmogelijkheid in te schrijven om slechts één dag ergens te komen vliegen zonder dat men een treffen- of jaarlijks lidgeld betaalde (uitgenomen voor gastvliegers van de lokale club), en dat de 20 euro extra contributie voor een treffen te hoog bleek voor mensen die slechts één dag konden komen. Dit alles resulteerde in een serieus gemor onder de talrijke dagjesvliegers die traditioneel op treffens kwamen zwartvliegen. Het bestuur heeft ter plekke een informatieronde gehouden bij zowel effectieve leden, toegetreden leden als occasionele vliegers, en wetende dat het onmogelijk is om voor iedereen goed te doen, toch een tussenoplossing gecreëerd zodat de meesten de weg konden terugvinden naar BiGGS treffens. Om alle misverstanden te vermijden, het is niet de bedoeling dat iemand geen lid meer wordt en slechts telkens hij ergens komt 5 euro betaalt. Deze oplossing werd uitgewerkt om dagjesvliegers uit de regio de mogelijkheid te geven sporadisch van het BiGGS circus te komen proeven, maar geeft hen geen mogelijkheid om van onze andere faciliteiten zoals camping etc te profiteren. Het systeem met polsbandjes moet vermijden dat er zoals vroegere jaren bijna de helft van de aanwezige piloten in totaal geen bijdrage leverden aan de werkingskosten van onze organisatie, die wel met de kosten van huur van de velden en benzine opgezadeld bleef. Nogmaals, voor 2018 voorzien we een eenvoudigere, evenwichtigere en eerlijkere oplossing te vinden die tegemoet komt aan de noden van de doorsnee leden.

Voor onze niet-Belgische leden kunnen wij na vraag aan onze Vlaamse modelvereniging (VML) bevestigen dat de nodige specifieke documenten om met modellen tussen de 12kg en 25kg te mogen vliegen niet voor hen van toepassing zijn. Alleen de leden van VML dienen de nodige brevetten en formaliteiten op zak te hebben om met toestellen van die categorie te mogen vliegen boven Vlaams grondgebied. Niet Vlaamse leden hoeven alleen hun wettige nationale papieren te bezitten voor toestellen van meer dan 25kg. Voor zover wij weten heeft de Waalse AAM federatie geen specifieke regels betreffende toestellen tussen de 12 en 25kg zodat we daar in Pottes niet mee geconfronteerd worden. Voor St-Truiden dienen onze Vlaamse leden daar echter wel rekening mee te houden en in geval zij (ook) buiten Vlaanderen een ongeluk zouden hebben met een toestel van die gewichtsklasse zou de verzekering zich wel eens durven terugtrekken. Surf naar de (binnenkort) vernieuwde VML website en lees wat je voor hen nodig hebt om in regel te zijn: toestemming voor het toestel na voorvliegen en veiligheidsbrevet B voor de piloot. Het kost niets dan een beetje moeite en tijd om de documenten terug te krijgen zodat je ze kan voorleggen op velden waar je gaat vliegen.

Wat de inschrijvingen voor Pottes betreft is het nuttig om weten dat (in tegenstelling tot andere clubs) zij verkiezen om individueel ter plaatse af te rekenen wat betreft de maaltijden. Dit komt doordat een niet onaanzienlijk deel van hun inkomsten vanwege niet vliegende bezoekers tijdens het weekend binnenstroomt. Omdat Eole ten tijde van de eerste inschrijvingen nog steeds geen exacte prijzen meegedeeld heeft worden jullie verzocht om het aantal maaltijden reeds mede te delen, in de wetenschap dat de prijzen steeds in verhouding staan tot het smakelijke aanbod, en dat jullie vanaf zaterdag eet- en drankbonnetjes zelf kunnen afrekenen aan de kassa in de ingang van de grote tent. Indien je na 23 juli inschrijft kan niet gegarandeerd worden dat nog voldoende eten overblijft. De hammen zijn door hun voorbereiding wel heel speciaal en kunnen daarna zo maar niet behouden blijven dus dat wordt goed mikken qua aantal voor Yves.

Tenslotte willen we alle leden bedanken die geholpen hebben in het ten gelde maken van de complete oude stock van BiGGS. Daardoor kwamen middelen vrij om nieuwe spullen aan te kopen waardoor de broodnodige merchandising een nieuw elan krijgt en ons kan helpen dit uitdagend overgangsjaar positief af te sluiten. We kunnen nu al aankondigen dat een nieuwe lading petjes (wederom besteld via Eveline) en misschien nog andere interessante nieuwigheden in Pottes te koop zullen aangeboden worden, reden te meer om jullie snel in te schrijven voor dit voortreffelijk treffen waar BiGGS en voorlopers ervan niet alleen reeds voor de 15de ononderbroken keer komen, maar ook omdat dit treffen uitgekozen werd door de AAM (Waalse tegenhanger VML/KNVvL) om er hun 40ste jubileum mee in de verf te zetten, een pluim voor zowel de lokale Club Eole als voor BiGGS.

Tot binnen een paar weken achter de taalgrens,
Laurence, secretaris BiGGS