Nieuwsbrief 13 juli 2017

13/07/2017 - Dit is de maandelijkse nieuwsbrief met weetjes voor allen. Vermits mensen niet graag lange teksten lezen werd de nieuwsbrief gesplitst. Dit eerste deel behandelt algemeenheden, deel twee is alleen nuttig voor diegenen die naar het treffen in Pottes gaan en wordt als aparte suplementaire nieuwsbrief morgen toch ook wel naar alle leden verstuurd.

3x hoera, de langverwachte BiGGS stickers voor op de auto’s zijn er. Vergeet dus niet om briefjes van 10 mee te brengen naar de volgende treffens en toon fier aan de rest van de weggebruikers welke mooie hobby wij bij een gereputeerde organisatie beoefenen. Met een BiGGS petje op is het plaatje compleet, daarvan zullen er in Pottes ook nieuwe exemplaren van beschikbaar zijn.

De tropische toestanden van de Boeberg hoeven echt niet, een hogedruk gebied lijkt stilaan op te schuiven zodat mooie vliegprestaties in een doorsnee Benelux zomerweertje kunnen plaatsvinden. Terwijl in Tongeren de bestuursleden niet aan vliegen toegekomen zijn door het volbrengen van diverse dringende of noodzakelijke BiGGS taken, hopen wij tijdens de volgende treffens op wat meer vrijwillige inzet van leden om ons ten gepaste tijden te komen versterken zodat wij tijdens de resterende BiGGS dagen ook een beetje kunnen genieten van onze geliefkoosde hobby.

Stilaan beginnen de leden te begrijpen dat achter het nieuw vliegstramien een logica zit en dat dit op termijn zal zorgen voor minder stress tijdens het vliegen. De geleidelijke invoering moet zorgen voor een gestage verbetering van de flow en veiligheid. Wij vinden het dan ook belangrijk om dit overgangsjaar jaar nog iets uitgebreider sommige procedures uit te leggen tijdens de briefings. Om de leden die op tijd zijn niet te lang te laten wachten vragen wij dan ook dat iedereen dagelijks probeert om 10u aan de BiGGS-box te verzamelen. De vliegoperaties mogen na het beëindigen van de briefing direct aanvatten maar wij raden zowel slepers als zwevers aan om eerst onze kaart aan de paal aandachtig te komen bekijken en vragen te stellen indien zaken nog onduidelijk zijn.

De Nederlandstalige versie van het vlieghandboek werd ook wat aangepast aan wat we als praktisch ondervonden hebben op vorige treffens. (Her)lees versie 1.05 eens op de website onder info, een opfrisser kan nooit kwaad. Degenen die zich de moeite getroost hebben om het VHB integraal te lezen zijn er meestal enthousiast over en verstaan beter waarom we sommigen dingen dit jaar liever zo willen aanpakken. Ons huishoudelijk reglement werd ook lichtjes gewijzigd om er de categorie dagjesvliegers in op te nemen want wij verlangen ook van niet-leden dat ze onze modus operandi respecteren, zo niet wordt het een warboel en stijgt het gevoel van ongemak bij clubleden.

Het vlieghandboek werd ondertussen ook volledig in het Frans vertaald zodat onze Waalse/Brusselse en Franse medevliegers en organisatoren ook makkelijker zullen begrijpen wat we van hen verlangen. Een vertaling in het Duits wordt ook overwogen en indien er leden zijn die daarvoor willen instaan na het vliegseizoen mogen ze zich zeker aanmelden bij het bestuur.

Tenslotte mag ik nog vermelden dat Sint-Truiden ondertussen ook helemaal geregeld is en we de inschrijvingen ervoor nu geopend hebben. Dit jaar krijgen we niet minder dan drie effectieve vliegdagen en de kampeerders mogen tot 8 dagen op de weide staan (en vliegen). Meer info via onze website. Meer gedetailleerde info voor St-Truiden zal zowel via de website als met deel 2 aan de nieuwsbrief van augustus gecommuniceerd worden. Deel 2 betreffende Pottes wordt morgen reeds verstuurd.

Happy landings, Laurence
Secretaris Biggs