Informatie bulletin : Treffen St Truiden

02/09/2017 - Hier is dan het informatie bulletin met alleen nuttige en praktische info betreffende het treffen in St-Truiden. Niet-deelnemers hoeven dit dus niet te lezen. Aan deelnemers vragen wij om de bilaterale overeenkomsten met de SMAC strikt te respecteren. Vergeet je niet tijdig in te schrijven voor dit laatste effectieve treffen van het BiGGS vlieg seizoen.

Voor de 7de keer mogen we onze tenten opslaan naast het prachtig clubhuis van de SMAC in een gehucht nabij St-Truiden. Voorzitter Ivo heeft er samen met onze coördinator Patrick Peetersem voor gezorgd dat we dit jaar zowel voor vrijdag, zaterdag en zondag volledige effectieve vliegdagen krijgen. Daarnaast staat het kampeerders vrij om iets vroeger of iets later aan te komen. Gezien ze daar traditioneel de maaibeurten op woensdag uitvoeren mogen we ten vroegste op woensdag 6 september na 10u aankomen en worden we verzocht op woensdag 13 september tijdig de kampeergronden vrij te maken. 6 en 7 September zijn dus aanloopdagen waarbij waarschijnlijk nog geen BiGGS-box opgesteld wordt, het clubhuis met de wc’s zullen dan wel open zijn en stroom plus water voorhanden. Tijdens voor de uitloopdagen 11,12 en 13 is Patrick reeds weg en moeten jullie rekening houden met een beperkt openhouden van het clubhuis en WC’s door Ivo buiten zijn werkuren.

Voor mensen die er nog nooit geweest zijn, eens de smalle straat gevonden (deze is slechts vanuit het zuiden toegankelijk), negeer dan de verkeersborden betreffende doodlopende weg en gps indicaties betreffende het huisnummer. Rij die straat door en als je terug in open veld komt zie je aan de rechterkant het uit de kluiten gewassen aluminium clubgebouw. Indien je als dagjesvlieger of bezoeker komt, rij dan tot de ingang net voorbij het clubhuis en parkeer je wagen op de kiezel aan de linkerkant. Heb je een aanhanger bij, parkeer deze eerst op de kiezel voorbij het clubhuis aan de rechterkant. Kampeerders zonder vliegtuigaanhanger nemen de ingang nog voor het clubhuis en komen zo direct op de kampeerweide terecht. Opgepast voor het niveauverschil tussen de weg en de wei, dit is ook de reden waarom een éénrichtingsverkeer ingesteld werd en we best voor het buitenrijden de poort nemen tussen de kampeerweide en de parking om zodoende zonder niveauverschil via de kiezel aan het clubhuis terug naar de weg te rijden. Wat ik hier als weide bestempel is in feite een gedeelte van hun vliegveld dat zowel gebruikt wordt als startbaan alsook voor hun heli’s, gelieve hier dan ook rekening mee te houden betreffende spoorvorming en het volledig in originele vlakke staat te herstellen van jullie kampeerplaatsen.

Het postadres van de SMAC is Ossewegstraat 4 te 3803 Runkelen, België maar voor de GPS gebruikers zijn de coördinaten 50.848.959 en 5.143.572 zeker zo bruikbaar. Hier is dan onze aanbevolen indeling van de gronden tijdens de passage van het BiGGS circus.

Sint-Truiden_parking.png

Mogen wij vragen om deze indeling te respecteren. De vakken zijn op schaal 10x5 meter en moeten ongeveer voldoende zijn om een camper/caravan/tent met luifel of voortent te installeren, de richting ervan heeft geen belang zolang de zijstartbaan en rode doorgangswegen volledig vrij blijven. Mogen wij dan ook aandringen dat tentjes voor toestellen of bezoekers, fietsen of auto’s niet verder naar voor geplaatst worden dan de spandraden voor de tenten. In St Truiden is geen stallingmogelijkheid voor toestellen waardoor we voldoende ruimte moeten hebben om met onze (geassembleerde) modellen op en af van onze kampeerplaats naar het veld te kunnen bewegen, vandaar dit jaar ook een ruimere rechtstreekse doorgang tussen beide gebieden.

Op de SMAC zijn geen douches voorhanden en plaatsen we vooralsnog geen eigen douchewagen, water is wel steeds voorhanden zodat jullie de eigen reservoirs kunnen bijvullen voor jullie persoonlijke sanitaire voorzieningen. De SMAC toiletten zijn toegankelijk gedurende de ruime openingsuren (8-24u) wanneer Patrick er is, vanaf maandag zijn deze wel beperkt tot de avonduren. Gelieve ook in acht te nemen dat de chemische toiletten absoluut niet mogen geloosd worden in de omgeving, dit is waardevol agrarisch gebied en zodoende door de wet beschermd.

Gedurende weekdagen mag op de SMAC slechts gevlogen worden tussen 13u en 19u. Na 19u mogen alleen nog geluidsarme electro’s gevlogen worden (dus geen snerpende EDF’s meer). Voor vrijdag, zaterdag en zondag zijn de vlieguren van 10u tot 19u. Donderdag, vrijdag en zaterdag zullen we een briefing houden om 10u, aan de box indien hij opgesteld staat en het goed weer is, in het clubhuis indien niet. Zondag willen wij graag alle leden om 9u30 reeds bijeen hebben om er de jaarvergadering te laten plaatsvinden gevolgd door een korte rondvraag. Onmiddellijk daarop volgt dan een korte briefing waarna er direct kan gevlogen worden. Vanaf maandag is er geen BiGGS-box of briefing meer en vliegen we onder LOCAL-OPS regels.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 september is er mogelijkheid om belegde broodjes uit een nabijgelegen broodjesbar te verkrijgen in de bar van het clubhuis. Deze moeten wel telkens vóór 10u30 besteld worden bij Patrick, de betaling ervan gebeurt cash bij afhaling in de bar rond 12u, de prijs bedraagt normaal zo’n € 3,50.

Op zaterdag 9 en zondag 10 september kunnen aan de bar tussen 12u en 14u broodjes en diverse warme snacks bekomen worden, prijs alweer ongeveer € 3,5 maar ditmaal vanuit de SMAC keuken. Daarvoor eerst telkens direct na de briefing reeds bestellen aan de bar zodat ze een idee van hoeveelheid hebben alvorens ze aan de bereidingen beginnen.

Op zaterdag 9 september heeft de traditionele BBQ plaats in en rond het clubhuis vanaf 19u. Uit ervaring weten wij dat dit zeer verzorgd is en voor de prijs van € 16,- krijgen wij dit jaar 3 stukken vlees, groenten en 1 consumptie gewone drank. De bestelling daarvoor gebeurt verplicht online via het BiGGS inschrijvingsformulier ten laatste op woensdag 6 september. Betaling gebeurt ter plaatse bij het aanschuiven.

Er zullen afvalbakken staan naast de uitgangpoort van de camping, gebruik deze en laat bij vertrek niks achter op de weide die daarna terug onderdeel wordt van het vliegveld. Het bestuur wenst aan alle leden en hun medereizigers een aangenaam, prettige en veilige vliegweek onder het nu stilaan ingeburgerd nieuw grond en vliegpatroon.

Namens het bestuur van BiGGS en SMAC, Laurence