Nieuwsbrief 15 september 2017

15/09/2017 - Het vliegseizoen is letterlijk voorbij gevlogen, dus de hoogste tijd om even te recapituleren én om vooruit te blikken naar 2018. Ga alvast even goed zitten, want ik nu al verklappen dat het schrijven van een korte nieuwsbrief niet helemaal is gelukt.

Terugblik geslaagd seizoen

Nu in Sint-Truiden de wind is gaan liggen (of wij er alvast geen last meer van hebben) wordt het helaas al tijd om terug te blikken op het voorbije seizoen. Het weer was ons dit jaar vaak niet echt gunstig gezind, maar dat maakt de kans statistisch groter dat het volgend jaar beter wordt. Jullie nieuwe bestuur heeft het afgelopen jaar ook gezocht (en soms wat gezwalpt) om onze geliefde hobby zo veilig en fijn mogelijk te kunnen verder zetten. Hoewel ik veel lachende gezichten heb gezien, besef ik dat er nog een steile weg te gaan is om het jullie nog beter naar je zin te maken. Zoals eerder aangehaald blijven we steeds open staan voor jullie opmerkingen. Als ik een steak moet bakken, maar ik weet niet hoe je hem het liefst hebt, is het uiteraard moeilijk om hem voor iedereen lekker te maken. Dus kom aub met je goede ideeën bij ons langs. Mede door de bestuurswissel hebben er een aantal leden afgehaakt, maar ik vermoed dat de blijvers kunnen beamen dat we mogen spreken van een geslaagd seizoen.

Zieke afwezigen

Helaas moeten we dit jaar vast stellen dat een aantal fijne leden niet of nauwelijks aanwezig waren door gezondheidsproblemen. Ik sla meteen mea culpa omdat ik tekort schoot in het versturen van kaartjes of mailtjes ter bemoediging. Langs deze weg wens ik allen veel sterkte en een goede gezondheid en hoop ik je in 2018 gezond en wel weer te mogen begroeten op onze treffens.

Bestuurswissel op komst

De meesten van jullie weten inmiddels dat de bestuurdersrol voor Laurence zwaarder viel dan verwacht. Zij wou BiGGS zeker niet laten vallen en is daarom alles blijven geven tot ze er zelf bijna aan onderdoor ging. In goede samenspraak hebben we beslist dat zij een stapje opzij zet en ons als lid verder helpt waar het kan. Het goede nieuws is dat Marcel Winder heeft toegezegd om ons te komen versterken, en we zullen hem bij de ALV dan ook warm aanbevelen. Het verslag van het treffen in Sint-Truiden is al meteen zijn eerste bestuursdaad.

Beslissingen jaarvergadering

De aanwezigen op de jaarvergadering weten onderstaande uiteraard al, maar voor de afwezigen wil ik toch kort even meegeven wat we besproken hebben. Nadat we hebben gekeken wie er afgelopen jaar op welk treffen was, hebben we getracht om bijdrageformules uit te werken die eerlijker verdeeld worden over de uiteenlopende soorten BiGGS vliegers. Aangezien dit een grote impact heeft op onze begroting van 2018, moeten we uiteraard eerst de zegen van de ALV afwachten alvorens deze definitief worden. Dit is wat we in gedachten hebben :
- Lidgeld senior basis (donateur) € 30,00
- Bijdrage (voor basis leden) per treffen, incl camping € 20,00
- Lidgeld senior incl alle treffens € 60,00
- Lidgeld senior incl alle treffens+camping € 90,00
- Lidgeld junior incl alle treffens+camping € 20,00
- Dagjesvliegers p/d - vliegen (max 1 treffen per jaar) € 5,00
- Dagjesvliegers p/d - vliegen incl camping (max 1 treffen per jaar) € 10,00
- Administratieve kost voor nieuwe leden en laattijdige betalingen € 10,00

Je kan tijdens het jaar steeds overstappen naar de formule die voor jou het voordeligst is, en betaalt nooit meer dan de hoogste formule (i.q. € 90,00). Pin je nog niet vast op bovenstaande en ga zeker nog niets storten, we komen hier op terug van zodra de ALV haar besluit heeft genomen. Het is wel de planning de leden te vragen het lidgeld voor 1 januari 2018 over te maken op de BiGGS rekening. De overgrote meerderheid van de kampeerders gaf aan ook volgend jaar in Tongeren en Pottes een douche te voorzien, wat met het voorgestelde lidgeld voor de kampeerders moet lukken.

Voor volgend seizoen kunnen we je heel trots, zei het onder voorbehoud de zes volgende treffens aankondigen. Een aantal hiervan moet nog door de ALV van de desbetreffende club worden goedgekeurd, vandaar het voorbehoud.

  • Odoorn 27/04 t/m 1/05
  • Tongeren 9/05 t/m 14/05
  • Ter Apel 22/06 t/m 24/06
  • Pottes 23/07 t/m 29/07
  • Battice 10/08 t/m 12/08
  • Sint-Truiden 5/09 t/m 12/09

De dure ledenverzekering (die bovendien discriminerend bleek voor niet-Belgen en daarnaast weinig toegevoegde waarde bleek te hebben) wordt per 31 december stop gezet. Elk lid dat wil vliegen zal daarom vanaf volgend jaar zijn lidnummer bij een landelijke modelluchtvaartsport-vereniging moeten doorgeven, of moeten aantonen dat hij zelf afdoende verzekerd is tegen schade aan derden tijdens onze treffens.
Om het voor anderstalige leden wat makkelijker te maken is beslist om onze calls wat aan te passen. Downwind+Type(+Maxi) wordt Downwind, en Landing+Type(+Maxi) wordt Final. Tijdens de winter volgen hiervoor de nodige aanpassingen in ons vlieghandboek.

Sleepcursus Someren

Onze trouwe sleper Wim Sanders heeft aangeboden om als seizoen afsluiter een sleepcursus te organiseren. Alle BiGGS slepers zijn welkom om hun kunsten weer wat aan te scherpen. Uiteraard hebben we ook zwevers nodig om onze slepers te trainen, dus ook de zwevers zijn welkom (zei het als oefenobject). Deze cursus gaat door bij Wim in MVC de Valken te Someren op 7 en 8 oktober. Mocht het weer vliegen dan niet toelaten is het eerstvolgende weekend er na als backup voorzien. Onder het kopje treffens vind je de sleepcursus terug, en de inschrijvingen zijn geopend.

Anders dan normaal is deze nieuwsbrief niet geschreven door Laurence. Als voorzitter leek het me leuk om na het seizoen zelf even in de pen te kruipen om zo je nogmaals hartelijk te danken voor je aanwezigheid en bijdrage tijdens het (helaas) voorbije seizoen.
We hadden gepland om de komende nieuwsbrieven waar mogelijk wat bondiger te schrijven, maar dat is - zoals de inleiding al aangaf - wederom gruwelijk mislukt.

Groetjes van BiGGS,
Bert