Nieuwsbrief 19 december 2017

19/12/2017 - Terwijl de meeste leden aan een nieuw model voor volgend seizoen aan het bouwen zijn, bouwt het bestuur aan een nieuw vliegseizoen 2018. Lees hieronder meer over de beslissingen die door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd werden.

Voor degenen die de jaarvergadering (voor alle leden) in St-Truiden niet meegemaakt hebben willen we nogmaals de veranderingen in opzet voor het besturen van BiGGS uitleggen. De jaarvergadering heeft plaats op de zondag ochtend van het laatste treffen van het seizoen en is in feite een voorstelling van hoe het volgend seizoen er zou kunnen gaan uitzien, vooral qua treffens, financiën en modus operandi. De leden kunnen dan (liefst bondig) hun commentaar geven en voorstellen of alternatieven suggereren. De weken nadien verwerkt het bestuur alle advies, bekijkt de haalbaarheid en maakt een agenda met begroting op voor de ALV.

De Algemene Leden Vergadering is een jaarlijkse statutair verplichte vergadering waar alleen de effectieve leden stemmen over de goedkeuring van de begroting, ontslagen en toetredingen van effectieve leden, en decharge verlenen aan de boekhouding van het afgelopen jaar. Voor dit laatste krijgen ze een verslag van de rekeningcommissarissen die de BiGGS boekhouding van het jaar napluizen en bij middel van steekproeven verifiëren. Dit jaar werd deze taak door Ronny Toubast en Eveline Dobbels waargenomen en werden er boekhoudkundig geen onregelmatigheden aangetroffen voor het jaar 2017. Ronny en Eveline gaven enkele suggesties die we zullen meenemen naar 2018.

De ALV had plaats op 11 november, en de door het bestuur voorgestelde agenda werd op (bijna) alle punten unaniem aangenomen. Het verslag van de jaarvergadering en ALV kan je (enkel als lid) lezen onder “Nieuws, Verslagen”. Dat de ALV voortaan vroeger plaats vindt dan voorheen is vooral om de website tijdig kunnen bij te sturen voor het komende seizoen. Dit is nodig om de vernieuwde lidgeld-formules aan te maken. We proberen hieronder uit te leggen welke keuzes er volgend jaar zijn mbt de lidgelden, zodat het al wat duidelijker is vooraleer je effectief inschrijft.

Eerst zijn de vier basistypes voor leden:
BiGGS_lidgeld2018_basislidgeld.png BiGGS_lidgeld2018_lidgeld_senior_incl_treffens.png BiGGS_lidgeld2018_lidgeld_senior_incl_treffens&camping.png BiGGS_lidgeld2018_lidgeld_junior_incl_treffens&camping.png

Naast de vier basis types zijn er nog enkele andere opties om vliegen bij BiGGS voor iedereen haalbaar te maken:

Bijdrage (voor senior basis leden) per treffen, incl camping € 20,00
Basisleden/Donateurs die toch één of meerdere treffens willen vliegen en kamperen, kunnen deze bijdrage
kiezen per treffen.

Gastvliegers (enkel voor lokale clubleden) € 0,00
Gastvliegers zijn de lokale clubleden die willen meevliegen met BiGGS. Dit is gratis, maar we vragen wel om in te schrijven zodat we zeker zijn dat elke piloot afdoende is verzekerd.
Dagjesvliegers - Bezoekers die vliegen (max 1 treffen per jaar) € 5,00 per dag
Dagjesvliegers - Bezoekers die vliegen+kamperen (max 1 treffen per jaar) € 10,00 per dag

Voor nieuwe leden en/of laattijdige betaling zal een administratieve kost van € 10,00 aangerekend worden. Tijdens het jaar kan je steeds overstappen naar een andere formule waarbij alleen het verschil zal aangerekend worden tussen je huidige en de nieuwe formule, en waarbij de maximum bijdrage van € 90,00 niet overschreden zal worden.

We willen vragen om vóór 31 januari 2018 je inschrijving te vernieuwen en je lidgeld te storten.
Kijk onder “Mijn account” (rechts boven nadat je bent ingelogd) zeker eerst je gegevens na vooraleer je je inschrijft voor 2018. Op die pagina kan je ook kiezen welk type lid je in 2018 wil zijn. Vanaf 2018 hebben we van iedereen zijn lidnummer van zijn vliegbond(-en) nodig om er zeker van te zijn dat iedereen afdoende verzekerd is. Vergeet dit dus zeker niet bij te vullen. Je kan je lidgeld storten op BE55 0682 4279 2744 met als vermelding "lidgeld 2018". Als bovenstaande niet duidelijk is, stuur dan even een mailtje naar info@flytobiggs.be zodat we je verder op weg kunnen helpen.

Tot slot wil ik vermelden dat er enkele wijzigingen zijn in onze ploeg met effectieve leden en bestuursleden. Laurence verliet het bestuur en werd vervangen door Marcel Winder. Evert Böhrer en Frank Smit zijn geen effectief lid meer en werden vervangen door Marcel Winder en Marino van der Sluis. Een oprechte dankjewel van uit de bestuursploeg naar de mensen die tot op heden BiGGS hebben helpen vormen is zeker op zijn plaats. Meer info over o.a. de nieuwe ploeg vind je in het verslag op onze website.

Het BiGGS team wenst je fijne feesten en hoopt jullie volgend jaar gezond en wel weer te mogen ontmoeten.

Groetjes van BiGGS,
Bert