Agenda jaarvergadering

15/02/2017 - In deze nieuwsbrief presenteren we de agenda van de jaarvergadering en de aanpassing van het lidgeld zoals gevraagd door vele leden.

Beste BiGGS-lid,

Het is bijna zover, volgende zaterdag 18 februari heeft om 10 uur de jaarvergadering plaats van BiGGS vzw in het clubhuis van SMAC, Ossewegstraat 4 te 3803 Sint-Truiden België. Gps: N50°50'56”E005°08'37”. Na de magere opkomst op een locatie in Nederland in 2016 werd ditmaal gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst in Sint-Truiden.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, en het punt aanhalen waar afgelopen winter de meeste reacties over kwamen. Als bestuur hebben we zo lang mogelijk gewacht om alle reacties en inzichten te verzamelen rondom het lidgeld. Het was ons al even duidelijk dat de stap die we met de beste bedoelingen hadden genomen voor een aantal leden te ingrijpend was, en dus niet werd gedragen door een brede groep van onze leden. Maar al snel kwamen we er bij uit dat eender welke andere keuze weer nadelig zou zijn voor sommige anderen. Na lang debatteren en delibereren hebben we beslist om voor dit jaar een overgangsmaatregel in te voeren. We nodigen jullie uit om in de loop van het seizoen met ons te komen spreken om samen te zoeken naar een oplossing die door een zo breed mogelijke groep zal worden gedragen in 2018. Uiteindelijk zijn we dit jaar voor een hybride oplossing gegaan, waar we zowel de veelvlieger als de eenmalige bezoeker mee hopen tevreden te stellen. Dat maakt het overzichtje niet makkelijker, maar ik doe een poging.

Het bestaande voorstel van € 80 blijft bestaan, en dekt je lidgeld en inschrijving voor álle treffens. Daarnaast is er een formule waarin je € 40 lidgeld betaald én € 10 per treffen en/of € 15 voor een weektreffen. Als gastvlieger kan je je ook inschrijven, en betaal je € 30 voor een treffen. Voor junioren (- 18j) is het lidgeld inclusief treffens € 20.

In een tabelletje ziet het er zo uit :

 • Lidgeld senior incl. treffens € 80,00
 • Lidgeld senior (& steunend lid) € 40,00
 • Lidgeld junior incl. treffens € 20,00
 • Gastvliegers € 30,00
 • Deelnamegeld per weektreffen € 15,00
 • Deelnamegeld per treffen € 10,00

Dat lijkt niet meer op de administratieve vereenvoudiging die we voor ogen hadden, maar met de nieuwe website (die we zaterdag presenteren) zou dat heel simpel moeten lukken.
Leden die hun lidgeld al hebben gestort, krijgen uiteraard de keuze om al dan niet een deel terug gestort te krijgen, afhankelijk van het type lidmaatschap dat ze wensen.

Mocht je lidgeld nog niet zijn betaald, willen we je oproepen om dat liefst voor 18 februari in orde te maken door een storting op onze rekening. Contant betalen op de vergadering kan ook, maar we prefereren een storting.
IBAN: BE55 0682 4279 2744
BIC nummer: GKCC BE BB
Vergeet daarbij niet de vermelding van je naam en "Lidgeld 2017"

Er werd de laatste tijd veel gespeculeerd en gereageerd zonder dat medeleden alle elementen achter sommige beslissingen kenden. De volledige uitleg zal worden verstrekt tijdens de jaarlijkse vergadering, alsook de uitgebreide wissels in het bestuur en de effectieve leden, die pas op 18 februari plaatsvinden. Er wordt gestreefd om vanaf die dag verder met volledige transparantie te communiceren. Leden die BiGGS willen zien verder uitbloeien worden aangemoedigd om naar deze belangrijke jaarvergadering te komen. Het bestuur heeft besloten te communiceren via nieuwsbrieven, e-mail, telefoon of face to face (zoals vergaderingen en treffens) en niet via de (openbare) sociale media. We rekenen op uw begrip betreffende dit standpunt.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 • Verslag ALV met aanvaarding nieuwe effectieve- en bestuursleden, plus aanvaarding van het ontslag van sommige 2016 leden.
 • Benoeming van nieuwe bestuursleden en functieverdeling voor 2017
 • Oude en nieuwe bestuursleden verstrekken gezamenlijk verdere uitleg over:
 • Structuur en nieuwe ploeg en visie
 • Financieel verslag 2016 en verslag rekeningcommissaris
 • Begroting 2017
 • Lidgeld 2017
 • Situatie en keuze brandstof
 • Overzicht ledenaantal
 • Situatie Kledij en oplossing problemen
 • Pauze met hapjes en drank
 • Keuze brandstoffen 2017
 • Planning en toelichting BIGGS treffens 2017
 • Niet-Biggs agenda
 • Uitreiking wisselbeker
 • Voorstelling en uitleg nieuwe website
 • Vraag en antwoordsessie

Hopelijk kan de jaarvergadering U overtuigen dat iedereen een positieve ingesteldheid nodig heeft om het succesverhaal van BiGGS te kunnen voortzetten, niet alleen op vlieggebied maar ook wat betreft het behoud van onze grote familiesfeer en eensgezindheid tijdens de talrijke treffens. De lente zal er snel weer zijn en we kijken er naar uit om ons hart bij BiGGS te laten verwarmen, we hopen van U oprecht hetzelfde.

Tot zaterdag 18 februari,
het BiGGS bestuur