Nieuwsbrief januari 2019

26/01/2019 - Namens het bestuur wensen wij alle leden en hun familie, een gelukkig en gezond 2019! Daar horen uiteraard vele mooie vluchten en plezier bij.

Er is even gewacht met de nieuwsbrief en het verzoek om de contributie te betalen om de lopende nieuwbouw en renovatie modelvliegtuig projecten bij de leden niet te verstoren, maar er wordt van uit gegaan dat die inmiddels afgerond zijn en dat het nu weer tijd wordt om aan het buiten spelen te denken.

Maar nu even serieus, op advies heeft het bestuur besloten het afsluiten van het boekjaar 2018 en het houden van de Algemene Leden Vergadering na 31 december af te handelen. Dit anders als vorig jaar en niet dat het eerder afsluiten problemen heeft gegeven, maar om de kans op toekomstige onduidelijkheden te voorkomen.

BESTUURLIJKE ZAKEN
Het boekjaar 2018 is inmiddels afgesloten en er heeft een virtuele ALV plaatsgevonden met de effectieve leden die op 15 januari is afgerond. De afhandeling van 2018, de plannen voor 2019, uittreden en toetreden van effectieve leden zijn besproken en goedgekeurd.

In de ploeg met effectieve leden en bestuursleden zijn een paar wijzigingen opgetreden. Wim van Schoor verliet het bestuur en is niet vervangen, maar Marino van der Sluis heeft aangegeven het bestuur te helpen bij haar taak. Gerard en Betty Verbree en Patrick de Sutter zijn geen effectief lid meer en werden vervangen door Richard Branderhorst, Danny De Wispelaere en Hans Goudswaard. Een oprechte dankjewel van uit de bestuursploeg naar de mensen die tot op heden BiGGS hebben helpen vormen is zeker op zijn plaats.

Op het laatste treffen van 2018, St. Truiden, zijn de aanwezige leden al geïnformeerd over de BiGGS plannen in 2019. Helaas is St. Truiden daar tussenuit gevallen zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was. Op 1 treffen na zijn alle treffen 2019 geconformeerd door de gastclubs.

Het is nu dan ook tijd om iedereen te vragen om vóór 24 februari 2019 je inschrijving te vernieuwen (via www. flytobiggs.com) en je lidgeld te storten (zie mail die toegezonden wordt na (her)bevestiging lidmaatschap). De procedure van inschrijving maakt dat BiGGS als vereniging voldoet aan de mei vorig jaar geïntroduceerde Europese privacy wetgeving.


LID ZIJN VAN BiGGS
Wil je weten hoe het lidmaatschap van BiGGS werkt en welke keuzes er zijn is er hieronder een samenvatting. Te beginnen met de vier basistypes voor leden:

biggs_lidgelden2018.png

Naast de vier basis types zijn er nog enkele andere opties om vliegen bij BiGGS voor iedereen haalbaar te maken:

Bijdrage (voor senior basis leden) per treffen, excl. camping € 15,00 incl. camping € 25,00
Basisleden/Donateurs die toch één of meerdere treffens willen vliegen kunnen deze bijdrage kiezen per treffen.

Gastvliegers (enkel voor lokale clubleden) € 0,00
Gastvliegers zijn de lokale clubleden van de gastclub die willen meevliegen met BiGGS. Dit is gratis, maar we vragen wel om in te schrijven zodat we zeker zijn dat elke piloot afdoende is verzekerd.

Dagjesvliegers - Bezoekers die vliegen (max 1 treffen per jaar) € 5,00 per dag

Dagjesvliegers - Bezoekers die vliegen + kamperen (max 1 treffen per jaar) € 10,00 per dag

Voor nieuwe leden en/of laattijdige betaling zal een administratieve kost van € 10,00
aangerekend worden. Tijdens het jaar kan je steeds overstappen naar een andere formule waarbij alleen het verschil zal aangerekend worden tussen je huidige en de nieuwe formule, en waarbij de maximum bijdrage van € 90,00 niet overschreden zal worden.

Inschrijven Kijk onder “Mijn account” (rechts boven nadat je bent ingelogd) zeker eerst je gegevens na vooraleer je je inschrijft voor 2019. Op die pagina kan je ook kiezen welk type lid je in 2019 wil zijn. Vergeet niet het lidnummer van de vliegbond(-en) of indien niet het polisnummer van de familiaire / WA verzekering, om er zeker van te zijn dat iedereen afdoende verzekerd is.
Ook het verzoek de contact gegevens van partner, familielid of anderszins op te geven, dan kan deze bereikt worden indien omstandigheden dat noodzaken.
Je kan je lidgeld storten op BE55 0682 4279 2744 met als vermelding "lidgeld 2019". Als bovenstaande niet duidelijk is, stuur dan even een mailtje naar info@flytobiggs.be zodat we je verder op weg kunnen helpen.


TREFFEN 2019
In de laatste nieuwsbrief is de agenda voor 2019 al vrijgegeven, maar houdt de website van BiGGS in de gaten waar de actuele planning zichtbaar is. Een aantal gastclubs zijn al zeer gedreven bezig om voorbereidingen te treffen. Denk daarbij aan de vergunning die met de lokale overheid geregeld moet worden. Meestal een eenvoudige aanvraag, soms ook niet, maar een termijn van minstens 3 maanden voor een aanvraag is tegenwoordig geen uitzondering meer. Maar minstens zo belangrijk is het verkrijgen van voldoende handjes van de eigen leden van de gastclub om een evenement als BiGGS te realiseren.

Soms geeft een vergunning de lokale overheid zelf verrassingen. Vorig jaar had Ter Apel alles keurig geregeld in een vroegtijdig stadium, maar toch kwamen de handhavers langs ten tijde van het treffen met de opmerking dat er geen vergunning was. De secretaris kon ze de vergunning later zien, toen bleek dat het systeem van de gemeente niet compleet was. Ben benieuwd hoe het dit jaar Ter Apel vergaat. Ze zijn onderdeel van een gemeentelijke herindeling die per 1 januari effectief is geworden. Het is nu gemeente Westerwolde geworden. Ter Apel succes met de vergunning aanvraag.

TOT SLOT
Nu eerst je lidmaatschap/herinschrijving voor 2019 regelen en het lidgeld betalen.
Daarna gaan we weer ons materiaal gereed maken en het nieuwe seizoen opstarten.
En laat ons allen vooral goede ambassadeurs zijn van het slepen en zweven en werken aan het minimaal in stand houden, maar bij voorkeur, verbeteren, van onze goodwill.

Het BiGGS team wenst allen vele en vooral veilige vluchten toe.
Carel