Aankondiging verslag jaarvergadering 2017

25/02/2017 - In deze nieuwsbrief kondigen we het verslag van de jaarvergadering aan, en bespreken we enkele onderwerpen die aan bod kwamen.

De jaarvergadering van 2017 vond plaats op 18 februari in het SMAC te St-Truiden en genoot van een fijne opkomst van zo'n 40-tal mensen. Het woord mens wordt hier bewust gebruikt want door het afwachten met lidgelden te storten waren er veel aanwezigen die pas na de vergadering hun lidmaatschap bevestigden en verrekenden. Pas vanaf dat ogenblik worden die als lid beschouwd en geteld (onder welke specifieke noemer ook) en kunnen ze genieten van de BiGGS faciliteiten waaronder het raadplegen van het gedetailleerd verslag van die vergadering op onze vernieuwde website flytobiggs.com nadat ze ingelogd hebben. Het gaat tenslotte over een verslag van een Belgische vzw en zoals bij de meeste van dit soort verenigingen hebben mensen daarbuiten geen zaken met onze interne keuken. Wat je hier leest is een samenvatting van de geest van de vergadering en de huidige denkwijze van het pril nieuw bestuur. Voor de letter van de jaarvergadering moet je het officieel verslag lezen.

Voor mensen die (nog) geen lid zijn willen we hier wel kwijt dat er heel veel veranderingen gebeurd zijn met onder meer het vrijwillig ontslag van 3 bestuursleden waardoor de club nu door een andere voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris bestuurd wordt, slechts één bestuurder bleef dezelfde taak behouden. De 3 nieuwe bestuursleden traden slechts in functie na de ALV van 18 februari 2017 en konden pas vanaf dan voor het eerst vergaderen of stemmen. Zij dienden ook met uiterst beperkte mogelijkheden (bvb nog geen documenten, geen toegang tot de bankgegevens, geen ledenbestand, etc) direct de jaarvergadering voor te zitten en uitleg verstrekken over tal van zaken die voor hun tijd beslist werden. Tegenover hen stond een mix van trouwe leden, nieuwsgierigen, sceptici en twijfelaars.

Het werd een lange en somtijds woelige vergadering waarin mensen met gegronde vragen of suggesties spijtig genoeg te weinig aan bod kwamen tussen de niet-aflatende interventies van degenen die niet realistisch waren in wat in een paar uur kan bereikt worden na het roer in handen te krijgen van een internationaal gezelschap. Het bestuur deed nochtans haar uiterste best om aan de hand van een duidelijke en complete powerpoint presentatie het waarom van sommige situaties uit te leggen. Een meerderheid in de zaal was wel bereid om de bestuurders tijdens de gevraagde kredietperiode te steunen en zagen reeds dat de beloftes van duidelijkheid en openheid geen loze woorden waren. Het bestuur heeft wel geen zin in overhaaste beslissingen te nemen die daarna helemaal moeten herzien worden. Terwijl men een tijdelijke waaier van mogelijkheden aanbiedt zal nadien een evaluatie gemaakt worden en aan de hand daarvan hoopt men eerlijke praktische formules te ontwikkelen zodat later dit jaar een consensus kan gevonden worden waarin het merendeel van de leden zich kunnen vinden, rekening houdend dat niet gestreefd wordt om elk egocentrisch individu te plezieren, maar wel de grote BiGGS familie in zijn geheel.

Alhoewel voor sommigen in de zaal de statuten en universeel stemrecht het allerbelangrijkste leek, is het bestuur er van overtuigd dat gezien de grote tevredenheid over de treffens en de groeiende samenhang van de leden sinds het ontstaan van BiGGS, er geen enkele reden is om aan de bestaande vzw regels momenteel te gaan sleutelen. Buiten dat het veel tijd en geld zou kosten, zal de meerwaarde ervan tijdens de treffens ver te zoeken zijn. Het bestuur concentreert liever haar tijd en energie om leuke treffens te organiseren die veilig, comfortabel en gezellig zijn , en waarvan de gastclub ook profijt heeft zodat we daar telkens terug welkom zijn. Daarom vindt het bestuur het ook belangrijk om veel contact te houden met alle deelnemers, families incluis.
Niettegenstaande sommige leden blijven zweren bij alleen de core-business van vliegen, is het bestuur de mening toegedaan dat gezien we geen vast vliegplein hebben en de afstanden soms meer dan behoorlijk zijn, treffens met alleen piloten die op en af rijden met een wagen volgestouwd met toestellen maar een saaie boel zou zijn, met waarschijnlijk minder dan de helft opkomst dan tot nu het geval was.

BiGGS is ondertussen uitgegroeid tot een soort groot reizend volkstheater, een hobby die men in vakantiesfeer en met de familie kan beleven is nu het ideaalbeeld en brengt zoveel meer (tevreden) volk op de been. BiGGS investeert letterlijk en figuurlijk in het behoud van die voor de modelwereld toch speciale sfeer door de mix van trouwe volgers, occasionele leden en lokale clubleden. Alhoewel het einddoel een groot en veilig sleeptreffen is, mogen we zeker het randgebeuren niet verloochenen. Dit nieuw bestuur zet gewoon de tradities van BiGGS voort en bedankt via deze weg alle bestuursleden doorheen de jaren die BiGGS uitgebouwd hebben tot deze succesformule. Wij beloven ons uiterste best te doen om BiGGS doorheen de turbulente wateren te sturen en de uitstekende reputatie hoog te houden. Buiten de treffens zijn wij met z'n allen steeds bereikbaar via bestuur@flytobiggs.com

Binnen de korte tijdspanne dat de nieuwe ploeg kreeg sinds ze een vraag kregen om het team te vervoegen, werden reeds een paar realisaties uitgerold zoals een compleet vernieuwde interactieve website die nog veel meer is dan dat, een vernieuwd huishoudelijk reglement, een volledig nieuw vlieghandboek waarvan reeds een deel gepubliceerd werd en de rest kortelings te zien zal zijn, plus een resem interne veranderingen met doel de organisatie efficiënter en transparanter te maken. We hebben reeds een tipje van de sluier gelicht van wat we in petto hebben, maar Rome werd ook niet in 1 dag gemaakt. Ze zeggen wel dat alle wegen naar Rome leiden, maar veel mensen willen dat efficiënt en comfortabel doen. Daarvoor betalen ze gewillig péage/maut. Willen jullie ook efficiënt en comfortabel deelnemen aan BiGGS treffens, vergeet dan niet spoedig je lidgeld te storten zodat je zonder zorgen van een mooi en gezellig vliegseizoen kan genieten. Wees gerust, ongeacht alle commotie hebben er zich reeds meer dan vijftig piloten lidgemaakt waaronder 9 slepers. Minder dan 10% koos voor de lidgeldformule zonder treffens, de rest koos allemaal voor de € 80 all-in formule. Alle mogelijkheden van vroeger lijken dan ook voor 2017 gegarandeerd en we hebben dus al zicht op een mooi seizoen, alleen de weergoden kunnen nog roet in het eten gooien. Iedereen die zich reeds ingeschreven heeft op de nieuwe website staat al op de ledenlijst, leden die betaald hebben maar nog niet ingelogd hebben op de nieuwe website worden door de software nog niet herkend en staan er dus nog nergens op.

Wordt lid en ontdek er alle voordelen van. Info over hoe je juist moet inschrijven lees je onder de nieuwsbrief : LID WORDEN van 22/02/2017. Hou er rekening mee dat er nog aan gewerkt wordt en wat je nu ziet slechts een voorproefje is. Het is logisch dat leden meer te zien gaan krijgen dan niet-leden, zo is o.a. de natuurgetrouwe uitgebreide weergave van het verslag van de vergaderingen (via NIEUWS – VERSLAGEN) alsook de ledenlijst alleen zichtbaar voor leden.

Het bestuur luistert naar de leden en heeft na de jaarvergadering ondertussen reeds beslist om voor 2017 de extra bijdrage per treffen (voor leden die niet all-in betaalden en bezoekende piloten) te verminderen van €30 tot €20 ongeacht de dagen dat men er doorbrengt.

Happy landings in 2017, Laurence

Ps: Alhoewel er 3 talen gesproken worden tijdens de treffens en sommigen vlot verschillende talen spreken, beperken we ons tot het Nederlands als voertaal voor de geschreven teksten, het vertalen ervan zou teveel tijd in beslag nemen. Heb je anderstalige BiGGS vrienden en spreek je vlot hun taal, laat hun dan weten wat BiGGS heeft te melden a.u.b.