Nieuwsbrief 23 december 2020

23/12/2020 - Wat was het stil van onze kant in 2020. Bij elk volgend treffen was er stille hoop dat het misschien toch een keertje zou lukken, maar 2020 werd een jaar waarin we vooral somber nieuws mochten brengen.

2020

Wat ben ik tevreden dat dit ellendige jaar bijna voorbij is. Je hobby, maar vooral je maatjes missen weegt nu stilaan toch wel erg zwaar. Dat we Michaël en Piet moesten zien gaan was allebehalve leuk en onze gedachten zijn tijdens de feestdagen zeker bij Alda en Ans. Ik hoop dan ook van harte dat we een jaar als 2020 niet meer moeten meemaken.

Lidgeld 2021

Voor bestaande leden wordt het lidgeld van 2020 gebruikt om ook 2021 mee te vergoeden. Er zijn zeker ook argumenten voor een andere aanpak, maar dat leek ons als bestuur een haalbare en faire keuze. Hoe we dit op de website regelen zodat die niet boos wordt op jullie omdat je nog niet hebt betaald moeten we nog even uitvogelen, maar dat komt zeker tijdig in orde.

Rekening Commissarissen

Dit jaar zullen we geen commissarissen aanstellen om de rekeningen te controleren. Er waren zo weinig uitgaven dat we het team van volgend jaar zullen vragen om 2020 en 2021 samen te controleren.

Someren

Wim is met zijn treffen in Someren de enige geweest die er in slaagde om in 2020 een aantal BiGGS leden te verzamelen. Bovendien was het een supermooie dag en werden we heel goed ontvangen door heel de club. De gekozen datum viel perfect tussen de Covid-golven zodat we toch één keertje uit ons kot mochten/konden. Van gans BiGGS sturen we nogmaals een welgemeend dankjewel naar Wim en zijn team.

Agenda 2021

Door Covid zijn we (of minstens ik) een beetje laks geweest in het concreet maken van treffens voor 2021. Een aantal data moeten dus nog door de clubs worden goedgekeurd, en misschien komen komende Covid-golven nog roet in het eten strooien. Onderstaande data zijn dus nog niet definitief, al kijk ik wel naar allemaal heel erg uit.
1, PMF, 3-4 april
2, Odoorn, 22-25 april
3, Tongeren, 12-16 Mei
4, Ter Apel, 24-27 juni
5, Pottes, 24-25 juli
6, ???, augustus
7, Someren, 19 september

Ledenvergadering

Door Covid kan een ledenvergadering uiteraard niet doorgaan, maar we zullen wel digitaal met de effectieve leden overleggen om toch zeker te voldoen aan de wettelijke noden.

Hiermee zijn de nieuwsfeiten van BiGGS voor 2020 op, en rest me niet meer dan jullie heel veilige feestdagen toe te wensen. Hou ondanks alle beperkingen nog even vol, zodat we vanaf de lente mekaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Lieve groeten van BiGGS,
Bert