Nieuwsbrief 8 november 2021

08/11/2021 - Met het jaareinde in zicht starten de voorbereidingen voor het nieuwe jaar en het afsluiten van weer een bijzonder jaar.

Relaas 2021

Het jaar 2021 gaat, evenals 2020, de BiGGS boeken in als een covid-19/corona jaar. 2 jaar aaneensluitend geen enkel BiGGS treffen. Maar nu wordt het tijd om weer wakker te worden na de veel te lange winterslaap. Dit jaar waren er wel twee treffens waar BiGGS betrokkenheid was. Je zou het bijna BiGGS lite versies kunnen noemen. De eerste in Tongeren, te gast bij de Tongerse Model Vleugels, waar het weekend van eind juli gevlogen werd en op 19 september in Someren, te gast bij Model Vliegclub De Valken. Beide treffens kenmerkten zich door een groep enthousiaste vliegers en veel partners die blij waren weer buiten te mogen spelen, elkaar weer te zien en elkaar veel te vertellen hadden. Nog enthousiaster als koeien van stal dansend de weide in gaan.

Agenda 2022

Er wordt druk gewerkt aan een mooi programma voor het jaar 2022 en alle gastclubs zijn al benaderd. Hieronder zie je de voorlopige BiGGS treffen agenda 2022. De data en treffens staan nog niet allemaal vast, zoals jullie weten moeten bijvoorbeeld de leden van Pottse tijdens hun ALV de agenda met activiteiten nog goed- of afkeuren. Laat het bestuur weten wanneer treffen data niet handig gekozen om redenen van gelijktijdigheid met andere evenementen of anderszins.

  • Pampa, 15-17 april
  • Odoorn, 28 april - 1 mei
  • Tongeren, 25-29 mei
  • Ter Apel, 23-26 juni
  • Pottes, 23-24 juli
  • Tongeren, 12-15 augustus
  • Jaarvergadering, 14 augustus
  • Someren, 18 september (organisatie Wim)

FLyer-ID, Operator-ID

Waar we in het nieuwe jaar alert op moeten zijn, zijn de op 31 december 2020 geïntroduceerde EU regels. Zo is een exploitantnummer (operator-ID) op je model verplicht en is het zeker aan te bevelen om het vliegbewijs (Flyer-ID) A1/A3 op zak te hebben. Per land zijn er verschillen in de overgang periode tot eind 2022. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van 10 januari 2021.

Toekomst bestuur

Op bestuurlijk niveau is er afgelopen 2 jaar niet zo heel veel gebeurd, een beetje pappen en nathouden en zeer tegen de zin in treffen afgelasten. Dat vraagt om verandering, daarom hoopt het bestuur in 2022 weer een volledig programma te kunnen draaien en dat alle leden en gastvliegers weer kunnen genieten van de fantastische sleep en zweef activiteiten en natuurlijke de daarbij horende sociale contacten.

De bestuur bezetting gaat in de nabije toekomst veranderen. In 2019 heeft de penningmeester al aangegeven eind 2021 te stoppen met zijn bestuurstaken. Zijn beweegreden is dat regelmatige bestuurswisselingen heel gezond zijn voor een vereniging en hij er dan 5 jaar op heeft opzitten. Vanwege het covid-19 tijdperk heeft hij er dit jaar een jaar bijgeplakt, maar eind 2022 is het echt zo ver. Ook de voorzitter heeft het signaal gegeven dat hij zijn voorzitterschap gaat overdragen en wel eind 2023. Dit betekent dat BiGGS op zoek moet naar twee nieuwe bestuursleden. Daarnaast bestuursleden die de penningmeester/schatbewaarder rol en de voorzitter rol op zich willen nemen. Heb je interesse, laat het weten aan het bestuur.

Namens het BiGGS bestuur,
Carel