Nieuwsbrief 10 juli 2019

10/07/2019 - Carel schreef een mooi verslag van Ter Apel, de inschrijvingen voor Pottes zijn eindelijk open, Carel onderzoekt of het lidgeld anders kan en we zoeken nog wat meer hulp tijdens de treffens.

Verslag Ter Apel

Het treffen in Ter Apel is helaas ook alweer achter de rug. Carel heeft gezorgd voor een treffend verslag, en Ruud Manning leverde prachtige foto's. Je vindt het verslag hier.

MTA2019.jpg

Inschrijving Pottes

Uiteraard is het de schuld van een ander (ik krijg nu rode oortjes maar daar merken jullie verder niets van) dat de inschrijvingen voor Pottes dit jaar ruim laat worden geopend. Enkele mensen waren aan het wachten op mekaar, en ik heb te laat beseft dat de kalender niet rustig mee wacht. Mijn excuses hiervoor. Maar onder het motto "beter laat dan nooit" kan je vanaf nu inschrijven. Enkele puntjes wil ik in de nieuwsbrief al meegeven, al staan ze ook bij de info van het treffen.
Club EOLE heeft gevraagd om zeker niet vroeger dan maandag ochtend 10u te arriveren. Verder houden we ons aan de indeling van de camping zoals op het plannetje en laten we met de aanhangers de kiezelparking vrij voor de bezoekers en de clubleden. Voor het eten schrijven we ons in via de BiGGS website, ten allerlaatste op 21 juli. Betalen doen we bij de mensen van de club (ik vermoed op vrijdag). Op zaterdag middag kan je ook weer "pain sausice" kopen, maar daar moeten we niet op voorhand voor inschrijven.

Pottes_parking_small.png

Lidgeld 2020

Onze penningmeester Carel heeft het afgelopen jaar nagedacht hoe we op termijn de lidgelden weer wat zouden kunnen laten dalen. Onderstaande alinea is een korte samenvatting van zijn denkwerk.
"In het recent verleden heeft het lidgeld een andere opzet gekregen. In tegenstelling tot het verleden is er nu een zeker budget beschikbaar alvorens het seizoen begint. Er heeft daarna nog een verfijning plaats gevonden om het verschil te maken tussen kamperen en niet kamperen. Het is dat we nog steeds wat extra fondsen weet te realiseren middels verkoop promo kleding en sponsoring, want enkel op basis van inkomsten betalende leden zal de balans helder rood kleuren. Enkel de huidige lidgelden zijn dus niet voldoende om aan een structureel verlagen van het lidgeld te denken, daarvoor hebben we meer leden nodig. Bijvoorbeeld de goodwill bijdrage aan de gastclubs is dit jaar € 1400, met meer leden kan de bijdrage per lid flink gereduceerd worden. Daarom heeft het bestuur als een van de motto’s dit jaar werken aan het verhogen van het leden aantal. We vragen iedereen om hier in mee te denken. Ook wanneer men ideeën heeft om het lidgeld een andere structuur te geven, of hoe om te gaan met dagjesvliegers. Probeer daarbij ook de eenvoud hoofdrol te laten spelen. We plagen onszelf wanneer er complexe administratieve systemen worden bedacht en elk treffen weer veel contant geld handelingen moeten plaatsvinden. Hier is het KISS (Keep It Stupid Simple) principe op zijn plaats. Een aantal goede suggesties zijn al gedaan en door het bestuur meegenomen."

Verantwoordelijke per treffen

Dit is het derde seizoen voor het huidige bestuur (uitgezonderd Marcel die pas vorig jaar instapte), en we krijgen stilaan het gevoel dat een aantal dingen terug op het goede spoor lijken te lopen. Wel merken we dat de bestuursleden in 2017 en 2018 minder tijd vonden om zelf te vliegen, wat natuurlijk jammer is (vooral voor onszelf). Omdat BiGGS van en voor ons allen is, willen we nog wat meer beroep doen op jullie. De lijst met vluchtbegeleiders lijkt al helemaal ingeburgerd en neemt een groot stuk tijd en verantwoordelijkheid bij ons weg. We zijn echt blij dat elke ochtend de vingers hiervoor zo vlotjes de lucht in gaan. Een welgemeende dankjewel is hiervoor zeker op zijn plaats. Vanaf dit jaar zoeken we ook een aanspreekpunt (of verantwoordelijke) per treffen die niet tot het bestuur hoort. Patrick deed dat de afgelopen jaren al in Sint-Truiden en dat bleek prima te werken. Dirk heeft die rol dit jaar in Tongeren op zich genomen, en Marino deed Ter Apel. We hebben dus al drie succesvolle voorbeelden en kijken uit naar meer. Als iemand zich aangesproken voelt om deze rol voor één treffen op zich te nemen, meld je dan bij ons aub.

Schijnwaarlijk vergeet ik weeral een en ander te melden, maar dat geeft dan ineens stof voor een volgende nieuwsbrief. Hopelijk tot snel in Pottes.

Met vliegende groet,
Bert