info bij wetgeving modelvliegen

06/03/2023 - BiGGS heeft opnieuw een poging gedaan om wetgeving voor "piloten op afstand" die in het buitenland willen vliegen wat te duiden. Onderstaande info is wellicht onvolledig en zeker niet bindend. Wie aanvullingen vindt bij deze info mag ze zeker doorsturen, dan nemen we ze mee op in dit bericht.

In de winter van 2021 deed Carel al eens zijn best om wat info te verzamelen. In Nederland is een wetwijziging in voorbereiding welke 1 september ingaat en de huidige regels vervangt, onderdeel daarvan is dat verenigingen vanaf 1 april vergunningen zullen moeten gaan aanvragen. In België is onlangs een nieuw Koninklijk Besluit van kracht geworden. Dat was de aanzet om opnieuw enkele dingen op te lijsten.

KB Exploitatie UAS België (BELGISCHE WETGEVING)

KB Exploitatie UAS België, Artikel 17 Paragraaf 3
§3. In afwijking van paragraaf 1, in het kader van een door een modelluchtvaartuigclub of -vereniging georganiseerde internationale modelluchtvaartuigen ontmoeting met een beperkte duur van 30 dagen, kan een piloot op afstand die lid is van een buitenlandse modelluchtvaartuigclub of -vereniging deelnemen aan de ontmoeting en eventuele oefeningssessies indien:
1: de piloot op afstand geen lid is van een Belgische modelluchtvaartuigclub;
2: de piloot op afstand geregistreerd is als UAS-exploitant overeenkomstig artikel 14, §5 of 16, §4 van verordening (EU) 2019/947 en beschikt over een verzekering die gelijkwaardig is aan die welke in artikel 17/2 van dit besluit wordt voorgeschreven;
3: de modelluchtvaartuigclub of -vereniging informeert de piloot op afstand over de van kracht zijnde regelgeving en zorgt ervoor dat hij in staat is alle risico's in verband met de vluchten te beheersen;
4: de vluchten uitgevoerd tijdens de ontmoeting, met inbegrip van de oefenvluchten vinden alleen plaats op een door het DGLV gemachtigd modelluchtvaartterrein.

KB Exploitatie UAS België, Artikel 17 paragraaf 2
Elke eigenaar van een modelluchtvaartuig, of bij gebrek daaraan elke bestuurder dient rechtstreeks of via het collectieve verzekeringscontract afgesloten voor hun leden door zijn modelluchtvaartuigclub of -vereniging een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om de lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken.

  • Aangezien de collectieve verzekeringen enkel gelden voor de eigen club, vragen we aan elk BiGGS lid om in het bezit te zijn van een geldige BA verzekering. We adviseren om de polis mee te nemen naar de treffens en ook het laatste betalingsbewijs.

NEDERLANDSE WETGEVGING

1: Operator-ID
Exploitant nummer (Operator-ID, jaarlijks verlengen). Kan enkel aangevraagd worden in het land waar je woonachtig/geregistreerd bent.

  • In Nederland is dat bij de RDW. Eén nummer voor al de modelvliegtuigen die je zelf beheert, geldig in het gehele EASA/EU gebied.

  • In België hebben de raden van bestuur van de VML en de AAM besloten de twee verenigingen, ten minste voorlopig, als exploitanten van RPAS te registreren. Neem voor een Operator-ID / informatie contact op met de lokale vereniging of de VML of AAM. Het is mogelijk dat het DGLV in de toekomst anders beslist.

  • Exploitant (Operator-ID) vereist geen examen, alleen betalen (heel Nederlands). Flyer-ID mag een ID zijn in het EASA gebied, dus niet verplicht in Nederland, ik heb bijvoorbeeld een oostenrijks ID, welke 5 jaar geldig is.

2: Flyer-ID

Vlieg bewijs (Flyer-ID, 5 jaarlijks verlengen). Deze kun je in het gehele EASA/EU gebied behalen. In Nederland betaal je al snel € 100 voor de training en de toets + een registratie betaling aan de RDW. Ierland (IAA) scheen een goede optie, maar het toegang proces loopt zeer traag. Oostenrijk (Austro control) gaat beter. Daar kun je heel snel het Flyer-ID regelen (helemaal gratis, maar enkel in het Duits), wel verstandig om je via dezelfde site te gewennen aan specifieke multikopter taal.

3: KNVvL meldt op haar website ook dat een bijkomende verzekering verplicht is voor toestellen van >20kg

EU Verordening die door elke lidstaat werd omgezet in nationale wetgevging:

Uitvoeringsverordening EU 2019-47: Artikel 14 Paragraaf 5
5.UAS-exploitanten registreren zichzelf: a) wanneer zij in de categorie "open" een van de volgende onbemande luchtvaartuigen exploiteren: i. een MTOM van 250 g of meer heeft of, in geval van een botsing, een kinetische energie van meer dan 80 joule kan overbrengen op een mens; ii. is uitgerust met een sensor die persoonsgegevens kan registreren, tenzij het voldoet aan Richtlijn 2009/48/EG; b) wanneer zij in de categorie "specifiek" vluchten uitvoeren met een onbemand luchtvaartuig met om het even welke massa.

Uitvoeringsverordening EU 2019-47: Artikel 16 Paragraaf 4
4.Lidstaten mogen modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen de gelegenheid geven hun leden namens hun te registreren in de overeenkomstig artikel 14 opgezette registratiesystemen. Als dat niet het geval is moeten de leden van modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen zichzelf registreren overeenkomstig artikel 14.

Eindnoot:

Het lijkt dus duidelijk dat we als buitenlandse piloot best een Flyer-Id en Operator-ID hebben om de modelluchtvaartuigclub waar we te gast zijn niet in de problemen te brengen.

Wie de gehele documenten eens rustig wil doornemen kan ze terug vinden op de "Officiële documenten" pagina van onze website.

  • De Belgische piloten op afstand kunnen hier terecht voor het behalen van hun Flyer-ID.

  • De Nederlandse piloten op afstand kunnen terecht bij de RDW voor het Operator-ID en of in het buitenland voor hun Flyer-ID

  • Zorg dat je in bezit bent van een Operator ID en een Flyer ID als je naar een BIGGS treffen komt, dit kan problemen voorkomen met de autoriteiten en/of de lokale vliegclub.

  • Zorg dat je verzekering op orde is en controleer ook of het type model in gewicht en bediening gedekt is. Zit het gewicht van je vliegtuigen boven de 20kg, let dan goed op de lokale regelgeving.

  • Registreer het operator ID op je modellen.

Toevoeging d.d. 2023-05-22 mbt vliegen in Duitsland:

Wie in Duitsland wil vliegen moet in het bezit zijn van een Kenntnisnachweis für Modellflugsportler. Dit kan je behalen (en € 26,75 betalen) via volgende link: https://kenntnisnachweisonline.dmfv.aero/
Dit kan in het Duits maar ook in het Engels.

Toevoeging d.d. 2023-09-27 mbt "Boetes voor wetsovertredingen met drones in NL"

In NL is er een lijst met boetes bekend gemaakt voor wie overtredingen maakt tegen de nieuwe drone-wetgeving. Neem hier een kijkje als je er meer over wil weten.